Výstava obrazů

Nově lze shlédnout mé obrazy v Brně ve firmě Jasyko, Purkyňová 45, Brno – Královo pole.

Přijďte si navnímat jejich energii.

Harmonické stoly v přírodní geometrii zlatého řezu

Co je vlastně zlatý řez a proč jsem jej použil při tvoření stolů Harmony Design?


Zlatý řez je poměrová konstanta přibližně 1 : 1,618 a je označován řeckým
písmenem Fí – Ф. Tento poměr si můžeme představit jako poměr stran
obdélníku, kde jedna strana je 100 a druhá 161,8. Se zlatým řezem je spojena
i Fibonacciho matematická posloupnost, kde poměry dvou sousedních čísel
se blíží této konstantě.

V proporcích zlatého řezu je stvořen člověk, celá živá i neživá příroda. Najdeme
jej například v rozmístění a tvarech květů rostlin, listů na stonku, v našem těle
v poměrech kostí i v DNA.

Také v rozmístění planet ve sluneční soustavě. Je uvnitř i venku. Nahoře i dole.
Jde o zákon tvoření vesmíru. Pokud jej použijeme v tvarech kolem sebe,
doslova vnášíme Ducha do hmoty. Tohoto poměru využívali stavitelé
v dávné minulosti. Je v egyptských pyramidách, v gotických katedrálách,
v renesančních i barokních stavbách.

Proto nás tvary v této božské proporci maximálně podporují, jelikož jejich vibrace
s námi rezonují ve své podstatě. V podstatě života.

Více informací zde: https://www.zdravy-domov.cz/sluzby/harmonicky-design/

Může jít o obrázek stolu a indoor